Osiguravajuća Društva

ADRIATIC SLOVENICA


Naziv osiguravajućeg društva: ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d. d.
Adresa: Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper, Slovenija
Telefon i faks: Tel.: 00386 5 6643 100    Faks: 00386 5 6643 114
Web adresa: http://www.as-skupina.si/ i http://www.as.si
Predsjednik Nadzornog odbora: Matjaž Gantar
Predsjednik Uprave: Gabrijel Škof
Članovi Uprave: Matija Šenk
Datum osnivanja: 20. 9. 1990.
Broj zaposlenika (na dan 31. 7. 2016.) : 1092
Broj poslovnica: 366 (Slovenija), 4 (Hrvatska)
Broj podružnica: 10 (Slovenija), 1 (Hrvatska)
Vlasnička struktura: 100% KD Group d.d.
   
Udjel stranog kapitala: /
Udjel domaćeg kapitala: 100%
Struktura portfelja (u postocima): 46% imovinska osiguranja
  34% zdravstvena osiguranja
  20% životna osiguranja

AGRAM LIFE


Naziv osiguravajućeg društva: Agram životno osiguranje d.d. Zagreb
Adresa: Trnjanska cesta 108, 10000 Zagreb
Telefon i faks: Tel.: 01 6004 000    Faks: 01 6004 940
Web adresa: www.agramlife.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Božidar Huljev
Predsjednik Uprave: Tomislav Novačić
Članovi Uprave: Goran Nadj
Datum osnivanja: 1997.
Broj zaposlenika (na dan 31. 12. 2013.) : 113
Broj poslovnica:  
Broj podružnica: Ukupno 5 regionalnih centara:
Zagreb, Osijek, Varaždin, Rijeka, Split
Vlasnička struktura: domaće fizičke i pravne osobe
   
Udjel stranog kapitala: /
Udjel domaćeg kapitala: 100 %
Struktura portfelja (u postocima): 90 % životna osiguranja
  10% dodatna osiguranja uz osiguranje života

ALLIANZ ZAGREB


Naziv osiguravajućeg društva: Allianz Zagreb d.d.
Adresa: Heinzelova 70, 10 000 Zagreb
Telefon i faks: Tel. 01 3670 1367, fax. 01 3670 783
Web adresa: www.allianz.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Bruce Anthony Bowers
Predsjednik Uprave: Boris Galić
Članovi Uprave: Kristijan Buk, Slaven Dobrić, Hrvoje Smiljanić
Datum osnivanja: Datum osnivanja je 20. 12. 1991. (Adriatic osiguranje d.d.). Allianz Zagreb d.d. je pravni slijednik spomenutog društva, a datum promjene iz Adriatic osiguranja d.d. u Allianz Zagreb d.d. je 16. 2. 1999.
Broj zaposlenika: 1714
Broj poslovnica: 28
Broj podružnica: 7
Vlasnička struktura: ZAGREBAČKA BANKA d.d. 16,84 %
  ALLIANZ NEW EUROPE HOLDING GmbH 83,16 %
Udjel stranog kapitala: 83,16
Udjel domaćeg kapitala: 16,84
Struktura portfelja (u postocima): 62 % neživotna osiguranja
  38 % životna osiguranja

CROATIA OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: CROATIA osiguranje d.d.
Adresa: Miramarska 22
Telefon i faks: 01/633-2000, 01/633-2020
Web adresa: www.crosig.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: mr. Ante Vlahović
Predsjednik Uprave: Sanel Volarić
Članovi Uprave: Andrej Koštomaj, Nikola Mišetić
Datum osnivanja: 4. lipnja 1884.
Broj zaposlenika: 2796
Broj poslovnica: Diljem Hrvatske
Broj podružnica: 13
Vlasnička struktura:  
Udio stranog kapitala:  
Udio domaćeg kapitala:  
Struktura portfelja: Motorna vozila 36,6%
  Imovinska osiguranja 32,2%
  Životna osiguranja 21,0%
  Prijevoz i krediti 5,3%
  Osobna neživotna osiguranja 4,9%

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: CROATIA zdravstveno osiguranje d.d.
Adresa: Miramarska 22, Zagreb
Telefon i faks: Tel: 01/633 2766; fax: 01/633 2777
Web adresa: www.czo.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Starčević
Predsjednik Uprave: Damir Mihanović
Članovi Uprave: Mario Puljiz
Datum osnivanja: 8. 3. 2004.
Broj zaposlenika: 135 na dan 29.11.2013.
Broj poslovnica: 8 regionalnih ureda
Broj podružnica: -
Vlasnička struktura: Croatia osiguranje d.d., Zagreb 66,19%
  Croatia Lloyd d.d., Zagreb 33,81%
Udjel stranog kapitala: -
Udjel domaćeg kapitala: 100 %
Struktura portfelja: Neživotna (zdravstvena) osiguranja 100%

ERGO OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: ERGO osiguranje d.d.
Adresa: Radnička cesta 80, HR – 10000 Zagreb
Telefon i faks: Telefon 63 97 640, faks 63 97 688
Web adresa: www.ergo-osiguranje.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Harald Josef Londer
Predsjednik Uprave: Harald Josef Londer
Članovi Uprave: Igor Peševski
Datum osnivanja: 2.1.2009.
Broj zaposlenika: 13
Broj poslovnica: /
Broj podružnica: /
Vlasnička struktura: ERGO Versicherung AG 24,8 %
  ERGO Austria International AG 75,2 %
Udjel stranog kapitala: 100 %
Udjel domaćeg kapitala: /
Struktura portfelja (1.1.2013 - 30.9.2013): Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja 77,31%
  Ostala osiguranja od posljedica nezgode 0,07%
  Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja  0,10%
  Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta 16,62 %
   Osiguranje kućanstva 5,39%
  Ostala osiguranja imovine 0,10 %
   Osiguranje drugih vrsta potraživanja 0,07%
  Ostala osiguranja financijskih gubitaka 0,24 %
  Osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta 0,10 %

ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: ERGO životno osiguranje d.d.
Adresa: Radnička cesta 80, HR – 10000 Zagreb
Telefon i faks: Telefon 63 97 640, faks 63 97 688
Web adresa: www.ergo-osiguranje.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Harald Josef Londer
Predsjednik Uprave: Žarko Fatović
Članovi Uprave: Anica Gabrovec
Datum osnivanja: 2. 7. 2008.
Broj zaposlenika: 12
Vlasnička struktura: ERGO Versicherung AG 24,80 %
  ERGO Austria International AG 75,20 %
Udjel stranog kapitala: 100 %
Udjel domaćeg kapitala: /
Struktura portfelja (1.1.2013 - 30.9.2013): Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) 8,80 %
  Osiguranje za slučaj smrti 66,28 %
  Dopunsko osiguranje od posljedica nezgode uz osiguranje života 0,01%
  Životno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate 24,90%

ERSTE OSIGURANJE VIG


Naziv osiguravajućeg društva: Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Adresa: Zagreb, Miramarska 23
Telefon i faks: T + 385 (0)72 37 2700, F + 385 (0)72 37 2710
Web adresa: www.erste-osiguranje.hr
   
Predsjednik Nadzornog odbora: Mag. Peter Franz Höfinger
Predsjednik Uprave: Snježana Bertoncelj
Članovi Uprave: Marijan Jalšovec
Datum osnivanja: 1. srpnja 2005. godine
Broj zaposlenika: 38
Vlasnička struktura: 1. Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG, Beč - 90%
  2. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb - 5%
  3. Erste & Steiermärkische Bank d.d., Zagreb - 5%
Udjel stranog kapitala: 90 %
Udjel domaćeg kapitala: 10 %
Struktura portfelja (u postocima): Životno osiguranje - 100%

EUROHERC OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: Euroherc osiguranje d.d. Zagreb
Adresa: Ulica grada Vukovara 282, 10 000 Zagreb
Telefon i faks: tel.: 01 6004 000 / faks: 01 6004 999
Web adresa: www.euroherc.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Mladenka Grgić
Predsjednik Uprave: dr. sc. Damir Zorić
Članovi Uprave: Darinko Ivković, prokurist; Željko Kordić, član; Tomislav Čizmić, član
Datum osnivanja: 1992.
Broj zaposlenika (na dan 31. 12. 2013.): 1121
Broj poslovnica: /
Broj podružnica: 14: Zagreb, Varaždin, Sisak, Bjelovar, Osijek, Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Čakovec, Karlovac, Velika Gorica, Slavonski Brod
Vlasnička struktura: domaće fizičke i pravne osobe
Udjel stranog kapitala: /
Udjel domaćeg kapitala: 100 %
Struktura portfelja (u postocima): Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 66,02 %
  Osiguranje cestovnih vozila 16,16 %, osiguranje od požara i elementarnih šteta 4,54 %, ostala neživotna osiguranja 13,28 %
  10% dodatna osiguranja uz osiguranje života

GENERALI OSIGURANJE

Naziv osiguravajućeg društva: Generali osiguranje d.d.
Adresa: Bani 110, 10 010 Zagreb
Telefon i faks: 01/ 4600 400, 01/ 4600 600
Web adresa: www.generali.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Lorenzo Kravina, zamjenik predsjednika NO
Predsjednik Uprave: Georg Engl
Članovi Uprave: Gregor Pilgram, zamjenik člana Uprave
Datum osnivanja: Generali životno osiguranje d.d. - 18. 9. 2002.
  Generali osiguranje d.d. - 7. 8. 2003.
  Po pripojenju s Libertas osiguranjem: Generali osiguranje d.d. - 29. 12. 2006.
Broj zaposlenika: 500
Broj poslovnica: 51
Broj podružnica: /
Vlasnička struktura: Generali PPF Holding B.V. (100 %)
Udjel stranog kapitala: 100 %
Udjel domaćeg kapitala: 0 %
Struktura portfelja: 67,2 % neživotna osiguranja
  32,8 % životna osiguranja

GRAWE HRVATSKA


Naziv osiguravajućeg društva: GRAWE Hrvatska d.d.
Adresa: Ulica grada Vukovara 5
Telefon i faks: Tel. 072-300-301, 01-3034-000
  Fax: +385-(0)1-30-34-500
Web adresa: www.grawe.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: dr .sc. Othmar Ederer
Predsjednik Uprave: Igor Pureta, mag.ing, MBA
Članovi Uprave: Nataša Kapetanović, dipl.ing.
  mag. Gerald Gröstenberger MBA
Datum osnivanja: 1993.
Broj zaposlenika: 743 (na dan 13. studenoga 2013.)
Broj poslovnica: 53 prodajna ureda
Broj podružnica:  
Vlasnička struktura: 100% Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, Austrija
Udjel stranog kapitala: 100 %
Udjel domaćeg kapitala: /
Struktura portfelja: Osiguranje od nezgode 6,49 %
  Zdravstveno osiguranje 0,93 %
  Životna osiguranja 64,01 %
  Osiguranje motornih vozila 15,95 %
  Ostalo neživotna osiguranja 12,62 %

HOK OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: HOK osiguranje d.d.
Adresa: Zagreb, Capraška 6
Telefon i faks: 01/53 92 500; 01/53 92 520
Web adresa: www.hok-osiguranje.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Marijan Kostrenčić
Predsjednik Uprave: Hrvoje Pezić
Članovi Uprave: Ljilja Starčić
Datum osnivanja: 18.07.2001.
Broj zaposlenika: 286
Broj poslovnica: 162
Broj podružnica: 6
Vlasnička struktura: domaće pravne osobe
Udjel stranog kapitala: /
Udjel domaćeg kapitala: 100 %
Struktura portfelja (u postocima): AO 73,20 %
  AK 12,64 %
  Osobe 3,28 %
  Imovina 5,36 %
  Odgovornost 4,15 %
  Ostalo 1,37 %

HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE

Naziv osiguravajućeg društva: Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.
Adresa: Bednjanska 14, Zagreb
Telefon i faks: tel. 01/5630-600; fax. 01/6170-063
Web adresa: www.hkosig.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Branimir Berković
Predsjednik Uprave: Edvard Ribarić
Članovi Uprave: Ksenija Sanjković
Datum osnivanja: 2010.
Broj zaposlenika: 11
Broj poslovnica:  
Broj podružnica:  
Vlasnička struktura: 100% Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Udjel stranog kapitala: /
Udjel domaćeg kapitala: 100 %
Struktura portfelja (u postocima): Osiguranje kredita 100%

IZVOR OSIGURANJE

Naziv osiguravajućeg društva: Izvor osiguranje d.d.
Adresa: Trpinjska 9, Zagreb
Telefon i faks: 01/383 93 50; 01/383 42 96
Web adresa: www.izvorosiguranje.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Jako Andabak
Predsjednik Uprave: Ivana Andabak
Članovi Uprave: Svemir Kalinić
Datum osnivanja: 12. 10. 2010.
Broj zaposlenika: 93
Broj poslovnica: 17
Broj podružnica: 4
Vlasnička struktura: 1 dioničar: Jako Andabak
Udjel stranog kapitala: /
Udjel domaćeg kapitala: 100 %
Struktura portfelja (u postocima): AO 68 %
  Ostalo 32 %

JADRANSKO OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: Jadransko osiguranje d.d. Zagreb
Adresa: Listopadska 2, Zagreb
Telefon i faks: Tel.: 01 303 66 66   Faks: 01 303 60 00
Web adresa: www.jadransko.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Jažo
Predsjednik Uprave: mr. sc. Sanja Ćorić
Članovi Uprave: Goran Jurišić, Danijela Šaban, Danijel Bara
Datum osnivanja: 1991.
Broj zaposlenika (na dan 31. 12. 2013.): 822
Broj poslovnica: /
Broj podružnica: 10: Zagreb, Split, Osijek, Koprivnica, Šibenik, Rijeka, Pula, Sisak, Dubrovnik, Zadar
Vlasnička struktura: 80% domaće fizičke , 5% strane fizičke, 8% financijske, 7% trgovača društva
Udjel stranog kapitala: /
Udjel domaćeg kapitala: 100 %
Struktura portfelja (u postocima): AO 73 %, AK 13 %
  Ostale skupine osiguranja 15 %

MERKUR OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: MERKUR OSIGURANJE D.D.
Adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31
Telefon i faks: Tel. 01/6308-333, Fax 01/6157-130
Web adresa: www.merkur.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Ing. Andreas Stettner
Predsjednik Uprave: dipl. oec. Milan Krizmanić
Članovi Uprave: dipl. ing. Zdenka Rizman, dipl. oec. Dalibor Đurkan
Datum osnivanja: 12. 1. 1996.
Broj zaposlenika: 287
Broj poslovnica: 28
Vlasnička struktura: Merkur Versicherung AG, Austrija
Udjel stranog kapitala: 100 %
Struktura portfelja (na dan 30. 9. 2013.): zdravstveno osiguranje 0,95 %
  osiguranje imovine 8,39 %
  osiguranje od nezgode 1,74 %
  životno osiguranje - klasično 86,59 %
  životno osiguranje - unit linked 2,33 %

SAVA OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: Sava osiguranje d.d.
Adresa: Savska 144a, 10000 Zagreb
Telefon i faks: Tel 01 6666 300
  Fax 01 6666 299
Web adresa: www.sava-osiguranje.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Jošt Dolničar
Predsjednik Uprave matičnog društva: David Kastelic
Članovi Uprave matičnog društva: Primož Močivnik, Rok Moljk, Robert Ciglarič, Boris Medica
Datum osnivanja: 10. 9. 2007.
Broj zaposlenika (na dan 1.11.2013.): 206
Broj ureda: 38
Matično društvo:

ZAVAROVALNICA SAVA d.d., Maribor, Cankarjeva ulica 3, OIB 16760357166, upisano u sudski registar Okružnog suda u Mariboru pod brojem 1/03762/00

Temeljni kapital matičnog društva: 68.417.377,44 EUR, uplaćen u cijelosti u novcu, podijeljen je na 15.372.821 redovnih, slobodno prenosivih dionica na ime, bez nominalnog iznosa
Udjel stranog kapitala: 75 %
Udjel domaćeg kapitala: 25 %

TRIGLAV OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: Triglav osiguranje d.d.
Adresa: Antuna Heinza 4, Zagreb
Telefon i faks: Tel: +385 1 5632 700
  Fax: +385 1 5632 779
Web adresa: www.triglav-osiguranje.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: David Benedek
Predsjednik Uprave: Marin Matijaca
Članovi Uprave: Denis Burmaz
   
Prokurist Vladimir-Mišo Čeplak
Datum osnivanja: 26. 7. 1993.
Broj zaposlenika (na dan 30.10.2013.): 560
Broj podružnica: 9
Vlasnička struktura: Triglav INT d.d., Ljubljana:  99,76 % udjela u temeljnom kapitalu
  Ostali: 0,24% udjela u temeljnom kapitalu
Udjel stranog kapitala: 99,76 %
Udjel domaćeg kapitala: 0,24 %
Struktura portfelja (na dan 30.10.2013.): Osiguranje od nezgode 3,24%
Zdravstveno osiguranje 0,52%
Kasko osiguranje vozila 8,70%
Autoosiguranje 30,99%
Ostala imovinska osiguranja 26,54%
Transporti i krediti 5,28%
Osiguranje od odgovornosti 6,83%
Neživotna osiguranja 82,10%
Životna osiguranja 17,90%

UNIQA OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: UNIQA osiguranje d.d.
Adresa: Planinska 13 A, 10 000 Zagreb
Telefon i faks: 01 6324 200 / 01 6324 250
Web adresa: www.uniqa.hr
E-mail: [email protected]
Predsjednik Nadzornog odbora: dr. Wolfgang Kindl
Članovi Nadzornog odbora: Zoran Višnjić, zamjenik predsjednika
Alexander Breit, član
Gerald Müller, član
Johannes Porak, član
Predsjednica Uprave: Saša Krbavac, dipl.oec.
Članovi Uprave: Tatjana Račić Žlibar, mag. math. univ. spec. act.;  mr. sci. Luka Matošić, MBA
Datum osnivanja: 27. travnja 1999. godine
Broj zaposlenika: 741
Broj prodajnih ureda: 70-ak
Vlasnička struktura: UNIQA International AG 100 %
Udjel stranog kapitala: 100 %
Udjel domaćeg kapitala: /
Struktura portfelja:  
 

WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP


Naziv osiguravajućeg društva: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Adresa: Slovenska ulica 24
Telefon i faks: 01/3718 600, 01/3718 603
Web adresa: www.wiener.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Mag. Roland Grӧll
Predsjednik Uprave: Walter Leonhartsberger Schrott
Članovi Uprave: Tamara Rendić
  Jasminka Horvat Martinović
  Božo Šaravanja
Datum osnivanja: 1999.
Broj zaposlenika: 791
Broj poslovnica: 103
Broj podružnica: -
Vlasnička struktura: Vienna Insurance Group Wiener Versicherungsgruppe AG, Beč 99,47%
  Hrvatski gospodarski subjekti 0,53%
Udjel stranog kapitala: 99,47%
Udjel domaćeg kapitala: 0,53%
Struktura portfelja (u postocima): Osiguranje od nezgode 2,41%
  Osiguranje cestovnih vozila - kasko 6,10%
  Osiguranje zračnih letjelica 0,02%
  Osiguranje plovila 3,43%
  Osiguranje robe u prijevozu 0,49%
  Osiguranje od požara i elementarnih šteta 6,50%
  Ostala osiguranja imovine 4,26%
  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu MV 21,00%
  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu ZL 0,03%
  Osiguranje od odgovor. za upotrebu plovila 0,83%
  Ostala osiguranja od odgovornosti 3,29%
  Osiguranje kredita 0,00%
  Osiguranje jamstva 0,03%
  Osiguranje raznih financijskih gubitaka 1,17%
  Putno osiguranje 0,85%
  Životno osiguranje 26,81%
  Rentno osiguranje 0,12%
  Dopunska osiguranja uz životno osiguranje 2,45%
  Životna ili rentna osig. sa preuzimanjem invest. rizika 20,00%

WÜSTENROT ŽIVOTNO OSIGURANJE


Naziv osiguravajućeg društva: Wüstenrot životno osiguranje d.d.
Adresa: Heinzelova 33a, 10000 Zagreb
Telefon i faks: T: +385 1 5005 853 F: +385 1 5005 869
Web adresa: www.wuestenrot-osiguranje.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Franz Meingast
Predsjednik Uprave: Igor Đurić
Članovi Uprave: Đurđa Gojmerac
Datum osnivanja: 2. 1. 2012.
Broj zaposlenika: 15
Vlasnička struktura: Wüstenrot Versicherungs Aktiengesellschaft, Austrija u 100% vlasništvu
Udjel stranog kapitala: 100%
Udjel domaćeg kapitala: /
Struktura portfelja: 100% redovne dionice na ime